English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٦

معرفی گروه کنترل دارو

هدف گروه کنترل ارائه آموزشهای لازم در زمینه کنترل انواع مواد اولیه و فرآورده های  دارویی در مراحل مختلف   توسعه و تحقیق ،  تولید،  توزیع ، عرضه و مصرف آنها در جامعه ، افزایش کارایی فرآورده های دارویی بهبود سلامت جامعه و آماده سازی دانشجویان برای خدمت در صنایع داروسازی و مراکز تحقیقاتی می باشد. در طی دوره داروسازی دروس کنترل فیزیکو شیمیایی داروها و کنترل میکروبی داروها به طور عملی و نظری به دانشجویان آموزش داده می شود.