English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٧ تير ١٣٩٦

رئیس اداره پایان نامه دانشکده داروسازی

نام: شیما

نام خانوادگي : حتم خانی

مدرک تحصيلي : دکتری داروسازی بالینی

تلفن تماس: 04432754991- داخلی 109

 

 شرح وظایف


کارشناس اداره پایان نامه دانشکده داروسازی

نام: مهتاب

نام خانوادگي : عزیز زاده

مدرک تحصيلي : کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 04432754991- داخلی 137